Rozpoczęcie Compos – 25 kwiecień 2020 – godzina 18:00.

Przyjmowanie prac drogą elektroniczną do 24 kwietnia 2020! Na party place do 25 kwietnia do godziny 16:00 (aby mieć pewność, że wszystko zagra jak należy, warto dostarczyć prace szybciej).

Prace drogą elektroniczną wysyłamy na adres: renton@retronizacja.pl oraz kopię na adres: konrad_hcp@o2.pl! Do nadawcy zostanie wysłane potwierdzenie otrzymania zgłoszenia. Jeśli nie otrzymasz potwierdzenia, wysyłaj maile, dzwoń, wysyłaj sygnały dymne – kontaktuj się jakkolwiek, aby uzyskać pewność, że praca została odebrana (ostatecznie przyjedź na party i dostarcz osobiście).

Praca musi zawierać plik testowy (txt) z podstawowymi informacjami (ułatwi to sprawną prezentację):

kategoria w jakiej ma być wystawiona,
tytuł
autor/grupa,
platforma i określenie na jakim sprzęcie/programie ma być uruchomiona,
e-mail!

Zgłaszana praca, nie może być nigdzie wcześniej publikowana i musi mieć status freeware, po party wszystkie prace zostaną publicznie udostępnione (jako pliki wykonywalne lub filmy na YouTube).

UWAGA! Organizatorzy zastrzegają, że produkcje zawierające materiały niedozwolone przez polskie, bądź międzynarodowe prawo, jak również materiały uznane przez organizatorów za nieodpowiednie, zostaną zdyskwalifikowane i nie będą prezentowane a także rozpowszechniane przez organizatorów w oficjalnych zestawieniach!

Jedna osoba/grupa może wystawić maksymalnie DWIE prace w jednej kategorii.

Każdy uczestnik demoparty jest jurorem! Około 17:00 każdy otrzyma papierową votkę do głosowania.

Compo podzielone będzie na cztery kategorie – BEZ PODZIAŁU NA PLATFORMY! Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wydzielenia odrębnych compos w przypadku, jeśli w którejś kategorii będą co najmniej trzy prace. Decyzja zostanie podjęta i ogłoszona przed rozpoczęciem Compotów.

GFX – wszelkie prace graficzne,
MSX – wszelkie prace muzyczne; ograniczenie długości utworu do 5 min, po tym czasie zostanie wyciszony. W przypadku Amigi, mile widziane moduły uruchamiane na ProTrackerze 2.3e. Prace na Atari – najlepiej w standardzie RMT (xex).
EXE – wszelkie pliki wykonywalne: gra, demo, intro, craptro, itd.
WILD – hulaj duszo piekła nie ma. Wszystkie inne prace, które nie mieszczą się w powyższych kategoriach: film, prezentacja, cholera wie co jeszcze możecie wrzucić!

Wszystkie prace uruchamiane będą na następujących Compo Machines:

Amiga 1200, Apollo 060/80 32MB Fast, Workbench 3.1.4. kick 46.143, HDD, FDD i Gotek
Amiga 500, 1MB, kick 1.3, FDD i Gotek
Atari 65XE, Ultimate 1MB, Stereo, SIO2SD, CA-2001, XC12
Commodore 64, Ultimate II, 1541 II, magnetofon
ZX Spectrum +2, Divide, AY
PC (do ewentualnych prac .MP4 i emulatorów)

W przypadku zgłoszenia prac na inne platformy, Organizator postara się zdobyć odpowiedni sprzęt do ich prezentacji (pod warunkiem, że zgłoszenie przyjdzie wystarczająco wcześnie, by zorganizować sprzęt).

Prace na inne platformy (8/16bit) również będą przyjmowane. Na wypadek, gdyby Organizatorzy nie byli w stanie zorganizować sprzętu potrzebnego do ich uruchomienia, warto wysyłać pracę również w postaci filmu .MP4.

Każda praca zostanie zaprezentowana na big screenie oraz dokładnie omówiona: kto jest jej autorem(ami), z jakiej grupy, w jakiej kategorii jest wystawiona, na jaką platformę i jakie ma wymagania. Liczymy na rozsądne głosowanie i branie tych uwag na poważnie – przed złożeniem głosu.

Ogłoszenie wyników odbędzie się około dwie godziny po prezentacji ostatniej pracy konkursowej.